Fryshuset

 – Socioekonomiskt bokslut och styrning för den ideella sektorn

Den ideella sektorn, det civila samhället eller den tredje sektorn om man så vill – växer. I den tid vi lever i blir organisationers och företags värderingar och värdestyrning allt viktigare och allt fler människor och företag stöder organisationer i den tredje sektorn på olika sätt. Men hur vet de som bidrar till olika organisationer vilken nytta deras stöd egentligen möjliggör?

Fryshuset väljer nu att som första större ideella organisation i Sverige påbörja arbetet med att inte bara göra ett ekonomiskt bokslut, utan också redovisa det väsentliga – vilken effekt verksamheten har på samhället. Detta görs genom att de socioekonomiska effekterna redovisas.

Fryshuset har sedan flera år samarbetat med nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, som är ledande inom socioekonomisk kalkyl. Nu tas steget mot ett fullskaligt socioekonomiskt bokslut för hela Fryshuset. Redan tidigare har vi i samarbetet beräknat socioekonomiska effekter av verksamheter på Fryshuset som adresserar några av samhällets stora utmaningar kring extremism, ungdomskriminalitet och individanpassat arbete kring barn i verksamheterna Exit, Lugna Gatan och Missionpossible).

 

”Fryshuset kommer att skapa en Socioekonomisk modell som hjälper oss att prioritera och effektivisera våra egna resurser, samtidigt som vi för omvärlden visar på den enorma kraften i vårt arbete – ända ner på verksamhetsnivå i våra ca 50 olika verksamheter. Vår ambition är att skapa en modell som fler organisationer som önskar mäta sina socioekonomiska effekter kan använda – ju fler som använder samma mätmetoder, desto mer transparent och effektivt kan resurserna i den tredje sektorn användas” säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.

 

”Att göra ett fullskaligt socioekonomiskt bokslut för en större organisation som Fryshuset är för oss ett drömprojekt. Det ger en unik möjlighet att sätta ekonomiska mått på de värden som skapas i den ideella sektorn. Därmed skapas möjligheten att visa våra beslutsfattare på deras eget beslutsfattarspråk – pengar, ideella sektorns betydelse för samhället. Money talks” säger Ingvar Nilsson som tillsammans med Anders Wadeskog och Eva Lundmark ska genomföra arbetet.

 

Arbetet påbörjades vid slutet av 2012 och kommer löpa under flera år med ett första delresultat klart till Almedalsveckan 2013.